ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΘ´ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2011 ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Τὴν 6η Ἰουνίου 2012, ἡμέρα Τετάρτη καὶ ὥρα 7 μ.μ., ἀνακοινώθηκαν τὰ ἀποτελέσματα τοῦ ΚΘ´ Λογοτεχνικοῦ Διαγωνισμοῦ τοῦ Φ. Σ. Παρνασσὸς 2011, στὴν αἴθουσα Κ. Παλαμᾶ τοῦ Συλλόγου, ἀπὸ τὴν Κριτικὴ Ἐπιτροπή, ποὺ ἀποτελοῦσαν ὁ κ. Γεώργιος Σπανός, Καθηγητὴς Παιδαγωγικῆς-Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Φ.Π.Ψ. τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἡ κα Γεωργία Καλογήρου, Ἀν. Καθηγήτρια Διδακτικῆς τῆς Λογοτεχνίας τοῦ Π.Τ.Δ.Ε., καὶ ὁ κ. Εὐριπίδης Γαραντούδης, Ἀν. Καθηγητὴς Νέας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Ὑποβλήθηκαν συνολικὰ 140 ἔργα: 88 ποιητικὲς συλλογές, 48 πεζογραφήματα καὶ 4 δοκίμια.
Στὴν ΠΟΙΗΣΗ ἡ Ἐπιτροπὴ ἀπένειμε 3 Βραβεῖα καὶ 4 Ἐπαίνους.
Ἔλαβαν:
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ τῆς Στυλιανῆς Δούμου, μὲ τίτλο: «Χαμηλὲς Ὀκτάβες».
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ τῆς Γεωργίας Ψυχογιοῦ-Τσαστσόγλου, μὲ τίτλο: «Κραυγὴ στὸ σκοτάδι».
Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ τοῦ Νίκου Μοναστηριώτη, μὲ τίτλο: «Ἐν αὐγῇ καθαρᾷ».
ΕΠΑΙΝΟ:
1. Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ τῆς Ἑλένης Γεωργίου, μὲ τίτλο: «Φύση τῶν φαινομένων».
2. Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ τῆς Θεοδώρας Μούρτου, μὲ τίτλο: «Ἐκδοχὲς ἀγάπης».
3. Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ τοῦ Χάρη Κωνσταντόπουλου, μὲ τίτλο: «Ἀσπόνδυλη διαλεκτική».
4. Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ τοῦ Εὐάγγελου Ντελῆ, μὲ τίτλο: «Αἴας καὶ Τέκμησσα».
Στὴν ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ἡ Ἐπιτροπὴ ἀπένειμε 4 Βραβεῖα καὶ 2 Ἐπαίνους.
Ἔλαβαν:
ΒΡΑΒΕΙΟ:
Ø ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Τὸ μυθιστόρημα τῆς Βικτωρίας Ἀγγελοπούλου, μὲ τίτλο: «Μεθυσμένα καράβια».
Ø ΔΙΗΓΗΜΑ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: Τὸ διήγημα τῆς Μαρίας Γκούσια-Ρίζου, μὲ τίτλο: «Ἐντελῶς ἀδύνατον».
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: Τὸ διήγημα τῆς Ἀγγελικῆς Σαρακινοῦ, μὲ τίτλο: «Μαῦρες τζοῦρες ἁγνῆς φαντασίας».
Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: Τὸ διήγημα τοῦ Δημήτρη Οἰκονόμου, μὲ τίτλο: «Ἡ ἀνθρωποθυρίδα».
ΕΠΑΙΝΟ:
1. Τὸ ἔργο τοῦ Ἠλία Κωνσταντόπουλου μὲ τίτλο: «Ἡ τελευταία ἡμέρα».
2. Τὸ ἔργο τοῦ Θωμᾶ Ἀγραφιώτη μὲ τίτλο: «Οἱ περιπλανήσεις ἑνὸς καλλιτέχνη».

Στὴν κατηγορία τοῦ ΔΟΚΙΜΙΟΥ κανένα ἔργο δὲν κρίθηκε ἄξιο Βραβείου ἢ Ἐπαίνου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ                          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΣΙΣΚΟΣ
Ὁμότ. Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν            Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ΠΗΓΗ