ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 3ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΜΜΕΤΡΗΣ ΣΑΤΙΡΑΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Η Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Χανίων προκηρύσσει τον τρίτο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Έμμετρης Σάτιρας «ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ», με χρηματικά βραβεία συνολικού ύψους 5.000,00€.

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- Το θέμα του είναι ελεύθερο.  Απαραίτητη προϋπόθεση τα ποιήματα να είναι εύκολα κατανοητά από το ευρύ κοινό και να βγάζουν αβίαστα γέλιο.
- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι απανταχού της Γης Έλληνες και ελληνομαθείς, αρκεί τα κείμενα να είναι στην ελληνική γλώσσα.
-Οι στίχοι πρέπει να είναι ισοσύλλαβοι και ομοιοκατάληκτοι, (με οποιοδήποτε είδος ομοιοκαταληξίας).Όμως δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 40.
- Ποιήματα υβριστικά, συκοφαντικά ή με αισχρό περιεχόμενο θα αποκλείονται.
-Τα κείμενα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα στη μία όψη της σελίδας και υπογεγραμμένα με ψευδώνυμο.
Οι συμμετοχές να αποσταλούν ταχυδρομικά, με απλή επιστολή, σε 6 αντίγραφα (όχι συστημένα ούτε με κούριερ), ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 στη διεύθυνση : «ΕΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 44 – 73132 ΧΑΝΙΑ>>. Μέσα στον ίδιο φάκελο να υπάρχει ένας μικρός κλειστός φάκελος όπου εξωτερικά θα γραφεί το ψευδώνυμο του διαγωνιζομένου και εσωτερικά θα περιέχονται τα πλήρη στοιχεία του, δηλαδή όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας και τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ηλεκτρονική διεύθυνση είναι επιθυμητή
-  Η βαθμολογία των κειμένων θα γίνει από πέντε (5) ειδικούς κριτές, που προέρχονται από διάφορα μέρη της Ελλάδας οι οποίοι θα αξιολογήσουν αυτόνομα τις συμμετοχές με βαθμολογική κλίμακα από το 5 έως και το 20 και με ακρίβεια εκατοστού της μονάδας.
Το πρώτο βραβείο συνοδεύεται με το χρηματικό ποσό των 3.000,00€ , χορηγία του εμπνευστή του Διαγωνισμού Παύλου Πολυχρονάκη.
Το δεύτερο βραβείο συνοδεύεται με το χρηματικό ποσό των 1.000,00€ , χορηγία του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων.
Το τρίτο βραβείο συνοδεύεται με το χρηματικό ποσό των 500,00€ χορηγία του  Παύλου Πολυχρονάκη .
Το τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο και όγδοο με το χρηματικό ποσό των 100,00€ το καθένα, χορηγία επίσης του  Παύλου Πολυχρονάκη
-  Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Οκτώβριο, οπότε θα γίνει και η απονομή των βραβείων σε ειδική επίσημη τελετή - γιορτή σάτιρας, συνδιοργάνωση της Ε.Π.Δ., της Αντιπεριφέρειας Χανίων και του Δήμου Χανίων. Στην ίδια τελετή θα αναγνωστούν και τα βραβευμένα ποιήματα.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 2821031984 και 6932286372 ή μπορούν να στέλνουν e-mail στο nikolakakis@chania.eu

     Για το Δ.Σ.της Ε.Π.Δ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                         Δημήτρης  Νικολακάκης                                                              Σπύρος Καστανάκης