Το πεπρωμένο - Φερνάντο Πεσσόα


Με τον ίδιο τρόπο που πλένουμε το κορμί μας,
θα έπρεπε να πλένουμε και το πεπρωμένο 
μας, να αλλάζουμε ζωή, όπως αλλάζουμε ρούχα 
– όχι για λόγους επιβίωσης, όπως κάνουμε 
όταν τρώμε ή κοιμόμαστε, 
μα με εκείνο το σεβασμό που έχουμε
σαν τρίτοι απέναντι στον εαυτό μας.