Διεθνής Λογοτεχνικός Διαγωνισμός με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του Εθελοντικού Οργανισμού „Το Χαμόγελο του Παιδιού“

Η Ομάδα Φίλων Ελληνικού Πολιτισμού Στουτγάρδης διοργανώνει υπό την Αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Στουτγάρδη Διεθνή Λογοτεχνικό Διαγωνισμό με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του Εθελοντικού Οργανισμού „Το Χαμόγελο του Παιδιού“ 

1) Ποίημα με θέμα ελεύθερο μέχρι 30 στίχους 

2) Παραμύθι με θέμα ελεύθερο, μέχρι 2 δακτυλογραφημένες σελίδες (μεγ. Γραμ. 12 μόνο Ελληνικά)

3) Διήγημα με θέμα ελεύθερο, μέχρι 5 δακτυλογραφημένες σελίδες (μεγ. Γραμ. 12 μόνο Ελληνικά)

Όροι συμμετοχής

Α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν χωρίς περιορισμό Έλληνες και Αλλοδαποί που μπορούν να γράφουν στην Ελληνική, Αγγλική (μόνο Ποίημα) και Γερμανική (μόνο Ποίημα) γλώσσα.

Β) Ο ίδιος διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής και στις τρεις κατηγορίες με ένα έργο ανά κατηγορία

Γ) Οικονομική συμμετοχή 10 €, τα οποία πρέπει να καταβάλλονται στον Οργανισμό „Το Χαμόγελο του Παιδιού“. Σαν αιτιολογία να αναφέρεται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ: „Λογοτεχνικός Διαγωνισμός για το Χαμόγελο“ και το ψευδώνυμο. Επιλέξτε τον τρόπο που σας εξυπηρετεί να καταθέσετε την οικονομική συμμετοχή από την ιστοσελίδα του Οργανισμού: http://www.hamogelo.gr/46.1/Sthrixte-mas και επισυνάψετε αντίγραφο της απόδειξης σε ένα από τα τέσσερα αντίγραφα του έργου.

Δ) Όλα τα έργα πρέπει να είναι αδημοσίευτα και να μην έχουν βραβευτεί σε άλλο διαγωνισμό.

Κάθε φάκελος (με ψευδώνυμο του αποστολέα) να περιλαμβάνει:

Α) 4 αντίγραφα του έργου (των έργων), που το καθένα θα πρέπει να υπογράφεται με το ίδιο ψευδώνυμο.

Β) Αντίγραφο της απόδειξης καταβολής στο Χαμόγελο της οικονομικής συμμετοχής

Γ) εσώκλειστο φάκελο με τα πραγματικά στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Ταχ. Κώδικα, τηλέφωνο, E-Mail, τίτλο του ποιήματος και ψευδώνυμο), ο οποίος εξωτερικά θα φέρει μόνο ψευδώνυμο.

Ενώσεις Λογοτεχνών-Λογοτεχνικές Ομάδες μπορούν να στέλνουν συγκεντρωτικά τις συμμετοχές των μελών τους, καθώς και να καταβάλλουν με μία πράξη την οικονομική συμμετοχή (όσα διαγωνιζόμενα μέλη Χ10 €) οι οποίες όμως στο συγκεντρωτικό πακέτο θα ξεχωρίζουν και θα θεωρούνται μεμονωμένες. 

Τα έργα πρέπει να σταλούν με απλή επιστολή μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2012, στη διεύθυνση:

Georgios Filippou
Stuttgarterstr. 122,
D-70469 Stuttgart GermanyΘα απονεμηθούν τρία (3) Βραβεία (Α΄, Β΄, Γ΄), τρεις (3) Έπαινοι και τέσσερις (4) Τιμητικές Διακρίσεις ανά κατηγορία. 
Η εκδήλωση απονομής των βραβείων θα γίνει στην Αθήνα σε αίθουσα και χρόνο που θα ανακοινωθεί έγκαιρα.Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από διακεκριμένους λογοτέχνες και θα ανακοινωθεί με την ανακοίνωση των διακριθέντων.
Όσοι επιθυμούν μπορούν να ζητούν επιβεβαίωση παραλαβής του φακέλου τους που θα επιβεβαιώνεται μόνον με e-Mail. Περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το διαγωνισμό στο E-Mail: info@stixoi.eu web: www.stixoi.eu, για την οικονομική συμμετοχή στο τηλέφωνο: (0030) 210 330 6140Για την Ομάδα Φίλων Ελληνικού Πολιτισμού Στουτγάρδης
Γιώργος Φιλίππου


ΠΗΓΗ