ΕΚΠΟΙΗΣΗ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ


Εκκωφαντική ένταση 
χωρίς προλόγους,
ευτελής ανομβρία

με προκάτ επιλόγους,
φλυαρία κινήσεων
που δεν αγγίζουν την αφή,
αστυφιλία λέξεων
που θρυμματίζουν το φιλί,
οίνος της ευής
σε εκποίηση
μέσω πιστωτικής
ημιτελών αισθήσεων
κι ανένταχτων στιγμών.


(από ανέκδοτη ποιητική συλλογή)