Η προστατευτική μαγεία της μη διεκδίκησης - Μανόλης Πρατικάκης


Τώρα πια μόνο στα όνειρα διεκδικώ το μερίδιό μου. 
Κι εκεί με ήσυχες παραβολές, με κλώνους χαμηλόφωνους.
Χρειάζεται βέβαια γυμναστική και πειθαρχία.
Αλλά έτσι μόνο μπορώ να διαφεύγω περπατώντας 
πίσω απ' τις κίτρινες καταστροφές.

Έτσι μόνο μπορώ ν’ απουσιάζω, χωρίς επιπτώσεις,
από τις τερατώδεις συνελεύσεις και τις καθημερινές
ολομέλειες της φρίκης στο άπειρον.