6ος Πανελλήνιος Ποιητικός Διαγωνισμός Φιλολογικού και Λογοτεχνικού Ομίλου Αγρινίου

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 6ου Πανελλήνιου Ποιητικού Διαγωνισμού 2012-2013

Στη Μνήμη του Αγρινιώτη Ποιητή Τάκη Αντωνίου
Ο Φιλολογικός και Λογοτεχνικός Όμιλος Αγρινίου : «ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ», με την από 25-04-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του,
 
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι


Τον 6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σε ένδειξη Τιμής στη Μνήμη του Αγρινιώτη Ποιητή Τάκη Αντωνίου(1932-2006), με τους ακόλουθους όρους:


1) Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Ελληνίδες και Έλληνες οποιασδήποτε υπηκοότητας, αρκεί να γράφουν στη νεοελληνική γλώσσα.

2) Στον διαγωνισμό ΔΕΝ μπορούν να πάρουν μέρος μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Διοργανωτή Φορέα, καθώς και οι συγγενείς τους α’ βαθμού και σύζυγος.

3) Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο
διαγωνισμό θα πρέπει να στείλουν ΕΝΑ (1) μόνο ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΟ ποίημά τους, το οποίο δεν πρέπει να εκτείνεται σε περισσότερους των σαράντα (40) στίχων.

4) Ο αποστολέας θα χρησιμοποιήσει το ίδιο ψευδώνυμο τόσο για την αποστολή όσο και για την υπογραφή του ποιήματος. Στο φάκελο που θα εμπεριέχει το ποίημα θα τοποθετηθεί ένας μικρότερος, στον οποίο θα εσωκλείεται έγγραφο με τα πραγματικά στοιχεία του ποιητή (ονοματεπώνυμο, γραμματικές γνώσεις, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας και αριθμοί τηλεφώνου : σταθερό και κινητό). Ο μικρός φάκελος θα ανοιχθεί μετά τη σύνταξη του Πρακτικού των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, με απόφαση του Δ.Σ. Οι μικροί φάκελοι, εκείνων που ΔΕΝ θα διακριθούν, ΔΕΝ θα ανοιχτούν. Έτσι, θα παραμείνει μυστική η συμμετοχή τους. Χρησιμοποιώντας, όμως, οι ενδιαφερόμενοι τα ψευδώνυμά τους, θα τους ανακοινώνεται ο συνολικός βαθμός που έλαβε το ποίημά τους και από τους τρεις κριτές.

5) Το ποίημα που θα σταλεί θα πρέπει να είναι πληκτρολογημένο με Com/ter σε τέσσερα (4) αντίτυπα, υπογραμμένα όλα με το ίδιο ψευδώνυμο. Ο Φάκελος θα σταλεί με συστημένη επιστολή στα Γραφεία του Ομίλου, Διεύθυνση: Ηλ. Ηλιού 5, α’ όροφος (Γραφ. 4, 5), ΑΓΡΙΝΙΟ – 301 00, με την ένδειξη : ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ «ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ» ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ 6ο ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

6) Η Τριμελής Επιτροπή Κρίσης του διαγωνισμού θα απαρτισθεί από δύο – καθ’ ύλην – αρμοδίους καθηγητές Πανεπιστημίου και από έναν καταξιωμένο ποιητή ή κριτικό λογοτεχνίας. Η βαθμολόγηση θα γίνει από το 1 έως το 20. Το κάθε μέλος της Επιτροπής δεν θα γνωρίζει τα στοιχεία των άλλων δύο μελών της. Τ’ αποτελέσματα θα προκύψουν από τους μέσους όρους των τριών βαθμών.

7) Θα απονεμηθούν, κατά σειρά, τρία (3) ΒΡΑΒΕΙΑ και τρεις (3) ΕΠΑΙΝΟΙ (Α’, Β’ και Γ’). Τα Βραβεία θα συνοδεύονται από χρηματικά ΕΠΑΘΛΑ των 600, 400 και 200 ΕΥΡΩ, αντίστοιχα. Οι Έπαινοι θα συνοδεύονται με δέματα λογοτεχνικών βιβλίων. (Στις περιπτώσεις ισοψηφιών Βραβεία, χρηματικά Έπαθλα και Έπαινοι θα μοιράζονται ισομερώς). Στον καθένα που θα διακριθεί, είτε με Βραβείο είτε με Έπαινο, θα απονεμηθεί τιμητικό–ονομαστικό ΔΙΠΛΩΜΑ, καλλιτεχνικά εκτυπωμένο.

8) Θα απονεμηθεί και ένα (1) ΕΙΔΙΚΟ Βραβείο (με χρηματικό έπαθλο 200 ΕΥΡΩ) για ένα ποίημα με θέμα το Αγρίνιο ή την περιοχή του. Όσοι αποστείλουν ποίημα για το Ειδικό Βραβείο δεν μπορούν να αποστείλουν άλλο ποίημα για το Γενικό Θέμα και αντίστροφα.

9) Ως τελευταία προθεσμία αποστολής των συμμετοχών, ορίζεται η 31 Ιανουαρίου 2013. Οι ημερομηνίες της αποστολής θα εξακριβώνονται από τις σφραγίδες των Ταχυδρομικών Γραφείων.

10) Τα Βραβεία, οι Έπαινοι και τα τιμητικά διπλώματα θα απονεμηθούν σε ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ η οποία θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Η συγκεκριμένη ημερομηνία θα ανακοινωθεί και θα δημοσιευθεί εγκαίρως. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους ενδιαφερομένους στα τηλέφωνα: 26410/21745 begin_of_the_skype_highlighting ΔΩΡΕΑΝ 26410/21745 end_of_the_skype_highlighting και 26410/22262 begin_of_the_skype_highlighting ΔΩΡΕΑΝ 26410/22262 end_of_the_skype_highlighting.

Αγρίνιο, 2 Ιουλίου 2012
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
 
Ο Πρόεδρος                                         Ο Γενικός Γραμματέας
 
Βασίλης Μαγκλάρας                           Παναγιώτης Δρέλλιας