Το δικαίωμα στη σιωπή - Γιάννης Πατίλης


Ἐδῶ χρειάζεται κάποιο χέρι νὰ φανεῖ • νὰ γυρίσει τὸν διακόπτη τοῦ ἐνισχυτῆ νὰ φιμώσει τὴ λαμὲ τραγουδίστρια νὰ θάψει βαθιὰ στὴ γῆ τὰ ψεύτικα τραγούδια ποὺ σὰν σπασμένα μπουκάλια μας κόβουν τὸν λαιμό.