3ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ «ΛόγωΤέχνης 2012»Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία προώθησης πολιτισμού ARTSPOT προκηρύσσει τον 3ο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Διηγήματος «ΛογωΤέχνης 2012», με την υποστήριξη των Εκδόσεων ΚΑΛΕΝΤΗ.


Διάρκεια διαγωνισμού

Ως ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 15η Ιουλίου 2012 και ως ημερομηνία λήξης η 15η Σεπτεμβρίου 2012. Κάθε συμμετοχή, που θα σταλεί εκτός των χρονικών πλαισίων θα θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν θα γίνεται δεκτή.

Το θέμα του διαγωνισμού

Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο, όμως οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην πλοκή του διηγήματός τους τις ακόλουθες έντεκα συγκεκριμένες λέξεις (σε οποιαδήποτε πτώση ή αριθμό):

Θάλασσα, χελιδόνι, άμμος, κουτί, τριαντάφυλλο, χώμα, ρoλόι, ησυχία, σελίδα, αέρας, γάλα.

Πρόκειται για έντεκα λέξεις που επιθυμούν να γίνουν ένα διήγημα, ενώ είναι πολλά. Κλειδάκια μαγικά για τον εαυτό μας τον άγνωστο, ένα αίνιγμα που θα μας το λύσει το ίδιο μας το κείμενο στο τέλος.
Η Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει την πρωτοτυπία, το λογοτεχνικό ύφος, την πλοκή, την δομή, τη σκιαγράφηση των ηρώων και την δημιουργική σύνθεση ιστοριών που συμπεριλαμβάνουν τις έντεκα παραπάνω λέξεις.

Έκταση κειμένων

Τα διηγήματα δεν θα πρέπει να ξεπερνούν σε έκταση τις 1.000 λέξεις.

Η Κριτική Επιτροπή

Η Κριτική Επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από καταξιωμένους συγγραφείς και έναν εκπρόσωπο του φορέα διοργάνωσης Artspot.
Eleni GikaΕλένη Γκίκα
Συγγραφέας - Κριτικός Βιβλίου
Kostas MourselasΚώστας Μουρσελάς
Συγγραφέας
Giannis-KsanthoulisΓιάννης Ξανθούλης
Συγγραφέας
Christos OikonomouΧρήστος Οικονόμου
Συγγραφέας
Giannis-farsarisΓιάννης Φαρσάρης
Υπεύθυνος διοργάνωσης του διαγωνισμού εκ μέρους του φορέα ArtSpot.

Οι Νικητές
Τα μέλη της Κριτική Επιτροπής, κατόπιν αξιολόγησης όλων των συμμετοχών, θα επιλέξουν τα 20 καλύτερα διηγήματα του διαγωνισμού που θα εκδοθούν σε βιβλίο από τις Εκδόσεις Καλέντη (www.kalendis.gr).
kalendis
Στους 6 πρώτους νικητές του διαγωνισμού θα απονεμηθεί τιμητικό δίπλωμα.
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει σε ειδική τιμητική εκδήλωση βράβευσης.

Όροι Συμμετοχής
Διαβάστε αναλυτικά τους Όρους Συμμετοχής του Διαγωνισμού πριν αποστείλετε το διήγημά σας.
 • Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί αποκλειστικά και μόνο μέσω του Διαδικτύου κατά το χρονικό διάστημα 15ης Ιουλίου έως και 15ης Σεπτεμβρίου 2012. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος αποστολής της συμμετοχής, πλην της διαδικτυακής φόρμας υποβολής, δεν θα γίνεται δεκτός.
 • Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή στον διαγωνισμό θα πρέπει το διήγημα να μην υπερβαίνει σε έκταση τις 1.000 λέξεις και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά στην πλοκή του τις έντεκα (11) συγκεκριμένες λέξεις του θέματος (σε οποιαδήποτε πτώση ή αριθμό).
 • Στο Διαγωνισμό μπορούν ελεύθερα να συμμετάσχουν άτομα άνω των 18 ετών, κάτοικοι Ελλάδος και εξωτερικού, ανεξάρτητα αν έχουν εκδώσει ή όχι λογοτεχνικό βιβλίο. Τα διηγήματα θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα.
 • Από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποκλείονται οι συνεργάτες της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Artspot καθώς και οι εργαζόμενοι στις εταιρείες των Χορηγών / Υποστηρικτών.
 • Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει μία μόνο φορά στο διαγωνισμό και με ένα και μόνο διήγημα.
 • Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να είναι μη δημοσιευμένο έργο του ίδιου του διαγωνιζόμενου, ο οποίος φέρει την ευθύνη της υπογραφής του και κάθε άλλη ευθύνη σχετικά με την πατρότητα και την πρωτοτυπία του διηγήματος.
 • Από το σύνολο των διηγημάτων που θα σταλούν στο Διαγωνισμό και θα πληρούν τους Όρους Συμμετοχής, η Κριτική Επιτροπή θα επιλέξει, κατά την απόλυτη κρίση της, τα 20 καλύτερα διηγήματα και τα οποία θα εκδοθούν σε βιβλίο από τις Εκδόσεις Καλέντη. Στους 6 πρώτους νικητές θα απονεμηθεί τιμητικό δίπλωμα.
 • Η τελική απόφαση της Κριτικής Επιτροπής δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, είναι οριστική, και θα ανακοινωθεί σε ειδική εκδήλωση βράβευσης μετά το πέρας του Διαγωνισμού.
 • Με την αποστολή του διηγήματος ο Διαγωνιζόμενος:
  • Αποδέχεται ότι το έργο του θα τεθεί υπό την κρίση της Κριτικής Επιτροπής για αξιολόγηση.
  • Εκχωρεί στους διοργανωτές, στην περίπτωση που ανακηρυχθεί ως ένας από τους 20 νικητές του Διαγωνισμού, το αποκλειστικό δικαίωμα για δημοσίευση του διηγήματος του σε βιβλίο που θα εκδοθεί από τις Εκδόσεις Καλέντη.
  • Αποδέχεται ότι το μέρος των εσόδων από την πώληση του βιβλίου στα βιβλιοπωλεία που αντιστοιχεί στο ποσοστό των δικαιωμάτων των συγγραφέων, θα παραχωρηθεί στη μη κερδοσκοπική εταιρεία προώθησης πολιτισμού ArtSpot, ώστε να διατεθεί αποκλειστικά σε πολιτιστικές δράσεις. Οι 20 νικητές αποδέχονται πως δεν θα λάβουν οικονομικό αντάλλαγμα από την πώληση του βιβλίου, αλλά στους 6 πρώτους νικητές θα διατεθούν από 5 δωρεάν αντίτυπα του βιβλίου και στους υπόλοιπους 14 νικητές θα διατεθεί από 1 δωρεάν αντίτυπο του βιβλίου από τις Εκδόσεις Καλέντη. Οι 20 νικητές θα κληθούν επίσης να συμμετέχουν σε ειδικό θεματικό αφιέρωμα του ηλεκτρονικού περιοδικού πολιτισμού www.artmag.gr στον διαγωνισμό.
 • Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλουν τις ημερομηνίες, ή να ματαιώσουν τον Διαγωνισμό.
 • Οποιαδήποτε συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με όλους ανεξαιρέτως τους Όρους Συμμετοχής δεν θα θεωρείται έγκυρη και θα αποκλείεται αυτόματα από το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση του διαγωνιζόμενου.
 • Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων.
Συμμετοχή στον διαγωνισμό:

Η υποβολή των διηγημάτων γίνεται αποκλειστικά μέσω της φόρμας συμμετοχής, με συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση σχετικά με τον διαγωνισμό "ΛόγωΤέχνης" μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email contest@artspot.gr