Το καθαρότερο πράγμα της δημιουργίας - Νικηφόρος Βρεττάκος