8ος Νεανικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός διηγήματος, ποίησης και θεατρικού έργου

Το Δ.Σ. του Ιωνικού Συνδέσμου αποφάσισε την προκήρυξη του 8ου Νεανικού Λογοτεχνικού Διαγωνισμού διηγήματος, ποίησης και θεατρικού έργου (μονόπρακτο ή μονόλογος).
• Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος νέοι από 18 έως 30 ετών.
• Το θέμα το διηγήματος, της ποίησης και του θεατρικού έργου είναι ελεύθερο.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει και στα τρία είδη του λόγου με τους όρους που ακολουθούν:
• Στο διαγωνισμό διηγήματος με ένα (1) διήγημα που δεν θα υπερβαίνει τις 3500 λέξεις.
• Στο διαγωνισμό ποίησης με ένα (1) έως τρία (3) ποιήματα που δεν θα υπερβαίνουν τους τριάντα (30) στίχους το κάθε ένα.
• Στο διαγωνισμό θεατρικού έργου με ένα (1) μονόπρακτο ή μονόλογο, διάρκειας έως 30 λεπτά.
• Απαραίτητος όρος είναι ότι τα κείμενα θα πρέπει να είναι αδημοσίευτα και να μην έχουν εκδοθεί σε βιβλίο.
• Στο φάκελο αποστολής είναι απαραίτητο να αναγράφονται τα στοιχεία του συμμετέχοντος, η ηλικία του και το είδος του λόγου στο οποίο συμμετέχει.
• Τα κείμενα, σε πέντε (5) αντίγραφα (απαραίτητα και σε CD) (τυπωμένα σε Times New Roman και μέγεθος γραμματοσειράς 12) κατατίθενται μέχρι την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012 σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία του συλλόγου ή αποστέλλονται ταχυδρομικά (όχι συστημένα). Ο υποψήφιος που συμμετέχει σε περισσότερα από ένα (1) είδη του λόγου πρέπει να αποστείλει τις συμμετοχές του σε ξεχωριστούς φακέλους και CD.
• Τα έργα θα κριθούν από ξεχωριστές επιτροπές για κάθε είδος, που θα αποτελούνται από λογοτέχνες και κριτικούς λογοτεχνίας εγνωσμένου κύρους.

Ο Ιωνικός Σύνδεσμος μετά τη βράβευση των έργων διατηρεί το δικαίωμα της έκδοσης, μελοποίησης ή θεατρικής παρουσίασης αυτών, χωρίς την άδεια των συγγραφέων.
Η απονομή των βραβείων θα γίνει σε ειδική εκδήλωση με ανάγνωση αποσπασμάτων, αιτιολόγηση και κριτικά σχόλια. Η ημερομηνία θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως στον Τύπο και όσους παίρνουν μέρος στο διαγωνισμό.

Τα βραβεία είναι χρηματικά.

Διαγωνισμός διηγήματος 1ο 300 Ευρώ 2ο 200 Ευρώ 3ο 100 Ευρώ
Διαγωνισμός ποίησης 1ο 300 Ευρώ 2ο 200 Ευρώ 3ο 100 Ευρώ
Διαγωνισμός θεατρικού έργου 1ο 300 Ευρώ 2ο 200 Ευρώ 3ο 100 Ευρώ

Για διευκρινίσεις και πληροφορίες στα γραφεία του συλλόγου και στο τηλέφωνο
210 2775916, 9 π.μ – 1 μ.μ. και 6 μ.μ. - 9 μ.μ. Επίσης στο
http://www.ionikos-syndesmos.gr και στα e-mail ionikossyndesmos@gmail.com