ΝΟΗΤΗ ΓΡΑΜΜΗ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ


Καπνοί
από τσιγάρα
και κούπες
γεμάτες καφέ,
δίπλα
στη νοητή γραμμή,
που η δίνη
των λέξεων
ακουμπά
και γνέφει
τραυματισμένη
τη σιωπή μου.


(από την ποιητική συλλογή "Νοητή Γραμμή", 2005)


FICTITIOUS LINE

Smokes
of cigarettes
and mugs
full of coffee,
next
to the fictitious line
where the eddy
of words
leans against
and nods,
wounded,
to my silence.


DIMITRIS P. KRANIOTIS