Μίλτος Σαχτούρης - Τρία Ποιήματα (Εικόνες, Το αεροπλάνο, Τοπίο)