Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός για παιδιά και νέους από την Ενωση Σμυρναίων

Mε αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922 – 2012), η ΄Ενωσις Σμυρναίων αναγνωρίζοντας την ανθρωποπλαστική δύναμη της λογοτεχνίας και γνωρίζοντας ότι η λογοτεχνία επηρεάζει τη σκέψη του ανθρώπου, κυρίως δε του νέου, προσπαθεί να αναδείξει μέσα από το γραπτό λόγο την προσωπικότητα του εθνο-ιερομάρτυρα Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης.
Για το σκοπό δε αυτό προκηρύσσει Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό για τη συγγραφή μυθιστορημάτων για παιδιά και νέους με θέμα τη ζωή, το έργο και το μαρτύριο του τελευταίου Ιεράρχη της Σμύρνης.
Οι συγγραφείς από την Ελλάδα και την Κύπρο που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται με τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας, την πλοκή, το ύφος, το λεξιλόγιο, και τους χαρακτήρες να γνωρίσουν στα Ελληνόπουλα μια μεγάλη μορφή του νεότερου Ελληνισμού, εκείνη του Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστόμου Καλαφάτη.
Τα επιμέρους βραβεία του διαγωνισμού είναι τα εξής:
Μυθιστόρημα για παιδιά 9–12 ετών (60 – 80 σελίδες) Βραβείο 500 ευρώ.
Μυθιστόρημα για νέους13–18 ετών (80 – 120 σελίδες) Βραβείο 800 ευρώ.
Όροι διαγωνισμού
1. Τα έργα υποβάλλονται σε 3 δακτυλογραφημένα αντίτυπα με μέγεθος γραμμάτων 12΄΄, εντός φακέλου στον οποίο απαραιτήτως θα αναγράφεται σε ποιον από τους δύο διαγωνισμούς συμμετέχει ο υποψήφιος.
2. Στο εξώφυλλο κάθε έργου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα το ψευδώνυμο του συγγραφέα. Σε χωριστό μικρότερο φάκελο, αδιαφανή και καλά κλεισμένο, θα βρίσκονται τα στοιχεία του συγγραφέα (όνομα, επώνυμο, ταχυδρ. δ/νση, τηλέφωνο, e-mail). ΄Εργα που υποβάλλονται κατά παράβαση του όρου αυτού αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ο φάκελος ανοίγεται από την Επιτροπή Κρίσεως μόνο σε περίπτωση διάκρισης του έργου. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μια και μόνο κατηγορία.
3. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό: α) Συγγραφείς που έχουν διακριθεί ή δημοσιευτεί κείμενα τους σε άλλο διαγωνισμό για το ίδιο θέμα είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο. β) Τα μέλη των κριτικών επιτροπών. γ) Τα μέλη του Δ.Σ. της Ενώσεως Σμυρναίων.
4. Τα υποβαλλόμενα έργα πρέπει να αποσταλούν επί συστάσει ή να κατατεθούν επί αποδείξει στα γραφεία της Ενώσεως Σμυρναίων (οδός Σκουφά 71α και Μασσαλίας, 10680 Αθήνα) από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10.00 έως 13.00, το αργότερο έως 30 Σεπτεμβρίου 2012 και θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή.
6. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέχρι το τέλος του 2012 και τα βραβεία θα απονεμηθούν σε ειδική τελετή η οποία θα γίνει γνωστή με την ίδια ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ