ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ

Οι Εκδόσεις ΕΝ ΑΡΧΗ προκηρύσσουν λογοτεχνικό διαγωνισμό συγγραφής ιστορικού μυθιστορήματος με ιστορικό φόντο τον ξεριζωμό των Ελλήνων από την Κωνσταντινούπολη την περίοδο 1955-1965.
Προϋποθέσεις υποβολής έργου:
1. Οι δημιουργοί να είναι ενήλικες
2. Τα κείμενα θα πρέπει να είναι σε γραμματοσειρά TimesNewRoman, μέγεθος 11, διάστιχο 1
3. Να είναι από 200-300 σελίδες
4. Να είναι κατοχυρωμένο όσον αφορά στα πνευματικά δικαιώματα
5. Το έργο να συνοδεύεται από:
  • περίληψη μισής σελίδας
  • βιογραφικό συγγραφέα
Βραβεία:
Α΄Βραβείο – Έκδοση έντυπη και ψηφιακή του βιβλίου
Β΄ & Γ΄ Βραβείο – Ψηφιακή έκδοση του βιβλίου
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το έργο τους:
  • εκτυπωμένο στη διεύθυνση: Σαρακιώτη Γ. 14, Τ.Κ. 11522, Αθήνα
  • σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση:diagonismos@enarxibooks.grThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
  •