5ος Μαθητικός διαγωνισμός ποίησης, με τίτλο «Οι μαθητές γράφουν ποίηση»

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης (21η Μαρτίου) η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Παιδείας και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης και η Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη προκηρύσσουν τον 5ο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης, με τίτλο «Οι μαθητές γράφουν ποίηση».
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι μαθητές Γυμνασίων, Λυκείων και ΕΠΑΛ, από τα σχολεία του Νομού Θεσσαλονίκης.
Το θέμα είναι ελεύθερο, ενώ κάθε μαθητής δικαιούται να λάβει μέρος με ένα ποίημα.
Η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των ποιημάτων είναι η 31η Μαίου του 2012.
Οι μαθητές που θα διακριθούν θα λάβουν Βραβεία, Επαίνους ή Διακρίσεις.
Σε όλους τους μαθητές που θα πάρουν μέρος στον διαγωνισμό, θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.
Οι μαθητές μπορούν να στείλουν τα ποιήματά τους, με τους εξής τρόπους:Ταχυδρομικά στην Διεύθυνση: Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης
«Για τον διαγωνισμό ποίησης»
Εθνικής Αμύνης 27
Τ.Κ. 546 21 Θεσσαλονίκη
Με FAX : Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης
«Για τον διαγωνισμό ποίησης»
FAX : 2310-221066
Με e-mail στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: c.koutrolikou@thessaloniki.gr
Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης
«Για τον διαγωνισμό ποίησης»
Απαραίτητα θεωρούνται τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως: ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τάξη και σχολείο
Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Χ. Κουτρολίκου στο τηλεφωνικό νούμερο 2310 374807