Φωτογραφία 1948 - ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ

                                     ...Φαίνετ' απ' τη ζωή μου
                            ζωή πέρασε κάποτε.