ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2012

Η Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών (Π.Ε.Λ.) προκηρύσσει
τον 14ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνι

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
1) Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο είδη του λόγου: Ποίημα και Διήγημα. Τα ποιήματα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τουs τριάντα στίχους και τα διηγήματα τις πέντε σελίδες.
2) Δικαίωμα συμμετοχήs έχουν μαθητές και μαθήτριες της Γ' τάξης Γυμνασίου και όλων των τάξεων Λυκείου και Τ.Ε.Ε., με ένα μόνο ποίημα ή διήγημα.
3) Ο ίδιος διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής και στις δύο κατηγορίες ταυτόχρονα, αρκεί να πληροί τους απαραίτητους όρους συμμετοχής για έκαστο είδος.
4) Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχήs στην κάθε κατηγορία όσοι πήραν Α' Βραβείο σ’ αυτήν στο διαγωνισμό των δύο προηγουμένων ετών 2010 και 2011.
5) Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο.
6) Κάθε έργο υποβάλλεται σε πέντε (5) δακτυλογραφημένα αντίτυπα, με το ψευδώνυμο του συμμετέχοντα στο πάνω δεξιό μέρος της σελίδαs.
7) Το ψευδώνυμο που θα χρησιμοποιήσει ο κάθε μαθητής πρέπει να είναι μονολεκτικό και γραμμένο ελληνικά. π.χ. Νεφέλη, Δαναόs, Άστρο, Αγέρι, Δανάη, κ.α. Το πραγματικό ονοματεπώνυμο του μαθητή, η διεύθυνση κατοικίαs του, το τηλέφωνό του (σταθερό και κινητό), καθώς και τα πλήρη στοιχεία του σχολείου του, πρέπει να βρίσκονται σε κλεισμένο μικρότερο φάκελο που εξωτερικά θα έχει μόνο το ψευδώνυμό του και τον τίτλο του έργου του
8) Τα κείμενα πρέπει να αποστέλλονται μέσα σε απλούs φακέλουs από τις Διευθύνσεις των Γυμνασίων, των Λυκείων και των ΤΕΕ, ή απευθείας από τους μαθητές, έως τις 20 Μαρτίου του 2012, στη διεύθυνση: Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών, οδόs Γερανίου 41 (2ος όροφοs), Τ.Κ. 10431 Αθήνα (τηλ. 210 3302550), με την ένδειξη «Για τον διαγωνισμό ποίησης» ή «Για τον διαγωνισμό διηγήματος»
9) Μέσα στον φάκελο αποστολήs (για κάθε κατηγορία) θα είναι και ο μικρότεροs φάκελοs με τα πραγματικά στοιχεία του μαθητού.
10) Τελευταία ημερομηνία αποστολής των έργων (σφραγίδα ταχυδρομείου) είναι η 20η Μαρτίου 2012.
11) Από τους διαγωνιζόμενους πρέπει να πληρούνται οι ανωτέρω όροι του διαγωνισμού, άλλως θα αποκλείονται.

Οι διακριθέντες θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για την τελετή βράβευσης, που θα γίνει στις 6 Μαϊου 2012.
Τα αποσταλέντα έργα δεν επιστρέφονται, ενώ τα μη διακριθέντα θα καταστραφούν μαζί με τα προσωπικά στοιχεία των διαγωνισθέντων.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210- 6040097 (10.30 -11.30 μ.μ.)


Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας


Νίκος Ταβουλάρης Κων/νος
Ρηγόπουλος