11ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές δημοτικών σχολειών και παιδιά ηλικίας 8-12 ετών. Εξαιρούνται τα τέκνα των εργαζομένων στην εταιρεία ‘TOP CORPORATIONS AE”.
2. Τα παιδιά που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό υποχρεούνται να επιλέξουν μια από τις αφορμές που δίνουν οι συγγραφείς για να γράψουν το παραμύθι τους. Παραμύθι με διαφορετικό θέμα από αυτών των αφορμών θα θεωρείται εκτός θέματος και θα εξαιρείται από το Διαγωνισμό.
3. Ο Διαγωνισμός αφορά την συγγραφή πρωτότυπου παραμυθιού που θα πρέπει να έχει την μορφή ενιαίου κειμένου αποτυπωμένου σε έντυπο που διατίθεται από την διοργανώτρια εταιρία ή σε απλές κόλλες αναφοράς.
4. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να συμμετάσχει στον διαγωνισμό με ένα μόνο παραμύθι.
5. Πάνω στο έντυπο πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, η ηλικία και η τάξη φοίτησης του υποψηφίου.
6. Η αποστολή του παραμυθιού και η συμμετοχή στον διαγωνισμό, γίνεται με την έγκριση του γονέα ή κηδεμόνα του ανηλίκου, που περιλαμβάνει την αποδοχή των όρων συμμετοχής.
7. Έγκυρη θα θεωρείται η συμμετοχή στον διαγωνισμό εφόσον το έντυπο έχει αποσταλεί στην διεύθυνση του περιοδικού το αργότερο μέχρι την 20/03/2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Για τυχόν απώλεια του εντύπου η διοργανώτρια εταιρεία και το περιοδικό δεν φέρουν καμία ευθύνη.
8. Τα έντυπα δεν θα επιστρέφονται στους συμμετέχοντες.
9. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η αγορά του περιοδικού. Σχετικά έντυπα διατίθενται δωρεάν από τα γραφεία της διοργανώτριας εταιρείας “TOP CORPORATIONS AE” και ταχυδρομικά, εφόσον αποσταλεί στην ανωτέρω διεύθυνση φάκελος με την ένδειξη «Για το διαγωνισμό Παιδικού Παραμυθιού», τα στοιχεία του υποψηφίου και προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος.
10. Η ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή που θα συγκροτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό από την διοργανώτρια εταιρία.
11. Τα 9 πρώτα παραμύθια πανελλαδικά και η καλύτερη Εικονογράφηση θα βραβευτούν και όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν έπαινο συμμετοχής. Ένα ή περισσότερα από τα παραμύθια μπορεί να παρουσιαστούν με την μορφή θεατρικής παράστασης εφόσον κριθούν πρόσφορα προς τούτο από την ως άνω επιτροπή και τον σκηνοθέτη που θα επιμεληθεί της παράστασης.
12. Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευθούν στο περιοδικό “ Kid’s Fun “ ( τεύχος Ιουνίου 2012) .
13. Οι νικητές θα ενημερωθούν επιπλέον τηλεφωνικά εφόσον στο έντυπο συμμετοχής έχει δηλωθεί τηλέφωνο επικοινωνίας).


ΠΗΓΗ